Pohjois-Savon Diabetes ry

Historiaa

Puijon Diabetesyhdistys on Suomen Diabetesliiton paikallisyhdistys ja on perustettu 1992. Diabetesyhdistyksen perustaminen Kuopion alueelle päätettiin 28.9.1992 pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä: Jorma Eskola, Liisa Hämäläinen, Valma Savolainen, Jaakko Eskola, Paula Pesonen, Marja Toikkanen ja Leena Äikäs. Perustamispöytäkirjan 5:nnen pykälän mukaan ”päätettiin perustaa diabetesyhdistys Kuopion alueelle ja nimeksi päätettiin hakea yhdistysrekisteristä Puijon Diabetesyhdistystä. Kotipaikkana tulee olemaan Kuopion kaupunki, toimialueenaan Kuopio ympäristöineen. Yhdistyksen säännöiksi valittiin Suomen Diabetesliiton laatimat mallisäännöt ja niiden pohjalta keskusteltiin yhdistyksen toimintaperiaatteista. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Jorma Eskola päätti kokouksen onnitellen uuden yhdistyksen perustajajäseniä hyvistä päätöksistä.”

Puijon Diabetesyhdistyksen ensimmäinen syyskokous pidettiin 7.11.1992 Suokadun palvelutalolla, Kuopiossa. Läsnä oli 49 henkilöä ja jäseniä rekisteröityi tällöin 150 henkilöä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Pitkänen vuodeksi 1992-1993, ja muut hallituksen jäsenet olivat: Teuvo Juvenius, Tapani Lyytinen, Ulla Ruuskanen, Marja Toikkanen, ToivoTurunen, Arja Vaara ja Arvo väätäinen. Vuoden 1992 päättyessä jäseniä oli kaikkiaan 486. Yhdistys osti elokuussa vuonna 1995 oman toimitilan, osoitteessa Kirkkokatu 48, Kuopio.

Yhdistys tänään

Yhdistyksen nimi muuttui vuoden 2024 alussa muotoon Pohjois-Savon Diabetes ry. Samalla tehtiin sääntömuutos, jossa yhdistyksen toiminta-alueeksi määritellään koko Pohjois-Savon alue. Nämä muutokset mahdollistavat muiden Pohjois-Savon alueella toimivien diabetesyhdistysten liittymisen yhdistykseemme niiden toiminnan hiipuessa. Tavoitteena on, että lopettavien yhdistysten toiminta jatkuisi paikallisena Pohjois-Savon Diabetes ry:n kerhona.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2024 alussa oli 1226 jäsentä. Yhdistyksellä on toimintaa Kuopiossa ja paikalliset diabeteskerhot Siilinjärvellä / Maaningalla, Pielavedellä, Varkaudessa / Joroisilla sekä Vehmersalmella. Tavoitteenamme on käynnistää paikallista toimintaa muissakin Kuopion liitoskunnissa. Tavoitteena on myös saada lisää jäseniä ja aktiivisia toimijoita turvaamaan yhdistyksen toiminnan jatkossakin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vaikuttaminen ja edunvalvonta

Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on myös lisätä diabetestietoa ja edistää sekä diabeetikoiden omahoitoa että ehkäistä diabetesta ja tavoittaa ihmiset, jotka sairastavat tietämättään diabetesta. Lisäksi yhdistys tekee diabetes vaikuttamistyötä ja valvoo toiminta-alueensa diabeetikoiden etuja.

Pystyäkseen toteuttamaan tavoitteitaan, yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä Diabetesliiton kanssa. Alueellisesti yhdistys toimii Pohjois-Savon alueella toimivien sote-yhdistysten yhteistyöelimen, Tukipilarin ja muiden alueella toimivien sote-järjestöjen kanssa. Yhteistyötä toteutetaan myös KYS:n sisätauti -ja lasten yksiköiden kanssa.

Yhdistys on jäsenenä Diabetesliiton Itä-Suomen diabetesjärjestöjen verkostossa. Yhdistyksen edustaja on jäsenenä Pohjois-Savon Järjestöneuvostossa ja Duodecimin Diabetes Käypä Hoito Neuvottelukunnassa.

Tavoitteena on luoda toimiva yhteys myös Pohjois-Savon Hyvinvointialueen diabetestoimijoihin, mutta tämä työ on vasta alussa.

Terveydenhuollon tilanne on tällä hetkellä todella haasteellinen, ja tarvitaan kaikki mahdollinen tieto ja yhteistyökanavat turvaamaan diabeetikoiden hoito. Yhdistys on avoin kaikille yhteistyön muodoille ja kumppanuuksille.

Diabetestietoa

Asiantuntijoiden tuottamaa tietoa diabeteksen oireista ja hoidosta löytyy Diabetesliiton Diabetes osiosta

Sivuille on koottu tietoa mm. seuraavista teemoista:

 

Luotettavaa tietoa diabeteksesta ja diabeteksen hoidosta löytyy myös Terveyskylän Diabetestalosta.