Puijon Diabetesyhdistyksen toiminta Kuopion alueella


Puijon Diabetesyhdistys on Suomen Diabetesliiton paikallisyhdistys ja on perustettu 1992. Diabetesyhdistyksen perustaminen Kuopion alueelle päätettiin 28.9.1992 pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä: Jorma Eskola, Liisa Hämäläinen, Valma Savolainen, Jaakko Eskola, Paula Pesonen, Marja Toikkanen ja Leena Äikäs. Perustamispöytäkirjan 5:nnen pykälän mukaan "päätettiin perustaa diabetesyhdistys Kuopion alueelle ja nimeksi päätettiin hakea yhdistysrekisteristä Puijon Diabetesyhdistystä. Kotipaikkana tulee olemaan Kuopion kaupunki, toimialueenaan Kuopio ympäristöineen. Yhdistyksen säännöiksi valittiin Suomen Diabetesliiton laatimat mallisäännöt ja niiden pohjalta keskusteltiin yhdistyksen toimintaperiaatteista. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Jorma Eskola päätti kokouksen onnitellen uuden yhdistyksen perustajajäseniä hyvistä päätöksistä."

Puijon Diabetesyhdistyksen ensimmäinen syyskokous pidettiin 7.11.1992 Suokadun palvelutalolla, Kuopiossa. Läsnä oli 49 henkilöä ja jäseniä rekisteröityi tällöin 150 henkilöä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Pitkänen vuodeksi 1992-1993, ja muut hallituksen jäsenet olivat: Teuvo Juvenius, Tapani Lyytinen, Ulla Ruuskanen, Marja Toikkanen, ToivoTurunen, Arja Vaara ja Arvo väätäinen. Vuoden 1992 päättyessä jäseniä oli kaikkiaan 486. Näin siis vuonna 1992.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 alussa hieman yli 1200. Yhdistyksellä on oma toimitila D-piste Verso Kuopion keskustassa (Kirkkokatu 48, saatu käyttöön 1.8.1995). Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Kuopio, Siilinjärvi, Keitele, Rautavaara, ja Varpaisjärvi. Vilkasta alaosastotoimintaa on Siilinjärvellä ja Pielavedellä.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on yhdistää diabeetikoita ja heidän läheisiään,
mahdollistaa vertaisuus ja vertaistuki, antaa tietoa diabeteksesta, tukea diabeetikoita omahoidossa ja liitännäissairauksien ehkäisyssä sekä toimia toimialueensa diabeetikoiden
edunvalvojana.

Yhdistys tekee yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi muiden alueella toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen sekä yhdistysten yhteistoimintayhdistyksen Tukipilarin kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Kuopion kaupunki ja Kuopion
Yliopistollisen Sairaala.

Yhdistyksen jäseneksi toivotamme tervetulleeksi diabeetikot, heidän läheisensä,
diabeetikoiden kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä muut yhdistyksen
toiminnasta kiinnostuneet.

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista saat lisätietoja klikkaamalla sinisen yläpalkin eritoimintavaihtoehtoja, (joissakin näytöissä mustanpalkin oikean reunan kolmea alekkaista viivaa) .

Jäseneksi pääset liittymään Diabetesliiton sivuilla täällä.