Kutsu teemahaastatteluun

Etsin osallistujia pro gradu -tutkimukseeni. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tyypin 2 diabetesta osana 45–60 -vuotiaiden ihmisten elämää ja identiteettiä.

Diabetesliiton nettisivujen mukaan tyypin 2 diabetesta sairastaa ainakin 400 000 suomalaista. Yleisyydestään huolimatta tyypin 2 diabetesta osana ihmisen elämäntarinaa on tutkittu Suomessa melko vähän. Siksi pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseeni ja kertomaan arvokkaan kokemuksesi siitä, kun tyypin 2 diabetes tuli osaksi Sinun elämääsi.

Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaiten sopivassa paikassa Joensuussa tai Kuopiossa. Voin varata tilan yliopistolta tai tulla käymään luonasi, mikäli se on Sinulle helpointa. Voimme tarvittaessa pitää myös puhelinhaastattelun. Haastatteluun kannattaa varata noin 2 tuntia aikaa.

Nauhoitan haastattelun ja litteroin sen (kirjoitan tekstitiedostoksi). Kun tallenne on purettu tekstitiedostoksi, tallenne tuhotaan. Anonymisoin litteroidun aineiston eli häivytän siitä kaikki tiedot, joiden perusteella tekstistä voisi tunnistaa haastatellun henkilön. Kirjoitan graduni niin, että ketään haastatelluista henkilöistä ei voida tunnistaa. Hävitän kaikkien haastateltavien yhteystiedot, kun niitä ei enää tarvita tutkimukseni tekemiseen. Graduni valmistumisen jälkeen litteroidut haastattelut arkistoidaan tietoturvallisesti myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten Itä-Suomen yliopiston psykologian yksikköön. Voit halutessasi kieltää haastattelusi säilyttämisen tutkimukseni valmistumisen jälkeen.

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit perua osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Antamiasi henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella. Henkilötietoja sisältävää aineistoa käsittelen vain minä ja tarvittaessa ohjaajani. Haastattelu on luottamuksellinen.

Mikäli Sinulla on kysymyksiä tutkimukseeni tai haastatteluun liittyen, vastaan niihin mielelläni.

Ystävällisin terveisin,

Riikka Lindholm
Psykologian opiskelija
puh. 0400917368
riili@student.uef.fi

Katri Komulainen
Psykologian professori
pro gradu -tutkimuksen ohjaaja
katri.komulainen@uef.fi
Itä-Suomen yliopisto

JAA TÄMÄ UUTINEN

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print